10 marca br. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Barlineckich Gęsiarek. Na to wyjątkowe spotkanie Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński zaprosił ludzi kreatywnych, odważnych, odnoszących sukcesy w swoich dziedzinach. Ludzi, dzięki, którym Barlinek dynamicznie się rozwija i jest postrzegany, jako miejsce otwarte i przyjazne.

W bieżącym roku po raz 26 wręczono nagrody przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej, społecznej i promocji Barlinka.

Jest to szczególny rok, w którym przyznane zostały wyróżnienia za 2020 i 2021 rok.

            Gale została poprzedzona programem artystycznym, w którym wystąpił dyrektor BOK Andrzej Andrzejak oraz chór Halka ze swoim dyrygentem Ireneuszem Zagatą.

Prowadząca uroczystość, Anna Adamiok powitała zaproszonych gości, w tym:

Andrzeja Kwinto  -  dyrektora biura poselskiego posła Artura Szałabawki,

Mariusza Brzostka  - asystenta posła Artura Szałabawki,

Andrzeja Potyrę – starostę Myśliborskiego,

Mariusza Maciejewskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku oraz pozostałych zaproszonych gości wraz z przedstawicieli mediów, którzy przybyli na tę uroczystość. Następnie gospodarz Barlinka burmistrz Dariusz Zieliński serdecznie przywitał zaproszonych gości i w kilku zdaniach przypomniał historię Barlineckich Gęsiarek. Przystąpiono do wręczania nagród.

Nagrody  za 2020 rok.

Przyznano jeden tytuł Ambasadora Barlinka, jedno wyróżnienie Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki oraz 3 nagrody główne Złote Barlineckie Gęsiarki.

 

Tytuł Ambasadora Barlinka otrzymał:

 

Harcerski Szczep Puszczy Barlineckiej – za kultywowanie patriotycznych tradycji polskiego harcerstwa i promocję Barlinka. Nagrodę odebrał komendant szczepu Jakub Syroka wraz z harcerzami.

 

Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki otrzymało:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe „maral” Zygmunt i Radosław Szajda – za wieloletnią działalność w zakresie zaopatrzenia w artykuły BHP. Nagrodę odebrali Zygmunt i Radosław Szajda.

Nagrody Złote Barlineckie Gęsiarki otrzymali:

 

  1. Przedsiębiorstwo Budowlane JPG w Rychnowie - za systematyczny rozwój firmy i profesjonalną działalność w branży budowlanej. Nagrodę odebrali Elżbietą Galińska i Grzegorz Józefowicz.
  2. Galeria HOSSO Barlinek – za realizację inwestycji budowy galerii handlowej.

Nagrodę odebrała Anna Hawrylik – dyrektor ds. ekspansji.

  1. Renata i Marek Michalscy - za wieloletnią działalność na rynku usług transportowych, budowlanych i rzemieślniczych. Nagrodę odebrali państwo Renata i Marek Michalscy.

 

Za 2021 rok przyznano 2 wyróżnienia Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki oraz 3 nagrody główne Złote Barlineckie Gęsiarki .

 

Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki za 2021 rok otrzymali:

 

  1. Koło Gospodyń Wiejskich „Rychnowianki” w Rychnowie – za organizację I Jesiennych Targów w Rychnowie. Nagrodę odebrała Ewa Stolarska wraz z zarządem Koła.
  2. Restauracja „Spiżarnia” Jakub Wołczyk – za wieloletnią działalność restauratorsko – gastronomiczną. Nagrodę odebrał Jakub Wołczyk.

Nagrody Złote Barlineckie Gęsiarki za 2021 rok otrzymali:

 

  1. Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku – za przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowej cerkwi w Barlinku i wkład w rozwój kultury. W imieniu Proboszcz Jarosława Biryłko Złotą Barlinecką Gęsiarkę odebrały: Leokadia Sówka i Zofia Drobotko.
  2. PWK „Płonia” w Barlinku – za skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych i poprawę infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w gminie Barlinek. Nagrodę odebrał prezes Ryszard Kuroch.
  3. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku – za realizację inwestycji budowy budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Nagrodę odebrała prezes Zofia Gągało wraz z członkami zarządu.