XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2021-02-25

Informuję, że dnia 25 lutego 2021 r. o godz. 1100

w Sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9

odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku.

  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Kalendarz imprez i uroczystości planowanych w Gminie Barlinek w 2021 roku – Informacja.
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania pn. „Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Myśliborskiego”.
 5. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 6. Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz z tytułu rekompensaty przypadających Gminie Barlinek oraz jej jednostkom organizacyjnym.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna etap VII.”
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie:
  1. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – P. Grzegorza Piątkowskiego oraz Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi,
  2. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – P. Teresy Garland,
  3. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – Mieszkańców Miasta i Gminy Barlinek.
 11. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2020 rok.
 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Informacja Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

Informując o powyższym uprzejmie zapraszam do udziału w obradach.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

                                                                                                                                                                           Mariusz Józef Maciejewski     

 
 

Wspierane przez iCagenda