XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2021-04-06

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 6 kwietnia 2021 r. o godzinie 1500  

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego.
  4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                      Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda