Drukuj
Odsłony: 6433

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY

Burmistrz Barlinka

zaprasza do składania zgłoszeń o przyznanie grantu 

na wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych (Działanie 2.14)

oraz wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych (Działanie 2.15)

 

Gmina Barlinek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 otrzymała dotację na realizację następujących projektów grantowych:

 

W ramach Działania 2.14 można otrzymać grant w wysokości:

 

W ramach Działanie 2.15 można otrzymać grant w wysokości:

 

Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania. Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:

  1. podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  2. ogrzewanie gazowe,
  3. inne rodzaje źródeł energii, w tym:

- ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,

- ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),

- ogrzewanie elektryczne,

- ogrzewanie olejowe,

- ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

 

 

Do zgłoszenia o przyznanie grantu niezbędne będzie załączenie:

Jeśli nie posiadacie Państwo tych dokumentów Gmina Barlinek zleci ich wykonania na swój koszt.

 

Poniżej znajdą Państwo ogłoszenia o naborze do Działania 2.14 i 2.15 wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant.

 

Wszelkich informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku:

Mając  na  uwadze  bezpieczeństwo  mieszkańców  naszej  Gminy, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania epidemii koronawirusa (SARS-CoV-19) uprzejmie prosimy, jeżeli jest to możliwe, o załatwianie spraw korzystając z drogi elektronicznej lub telefonicznie. Po wcześniejszym umówieniu zapraszamy również do Urzędu.

 

  1. Ogłoszenie o otwartym naborze zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych - Działanie 2.14,
  2. Ogłoszenie o otwartym naborze zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych – Działanie 2.15.